Nya Trivsel- och ordningsregler

Nyhetsbrev 125
Hej alla medlemmar!
Styrelsen har bedömt att vi hade ett behov av att se över våra trivselregler. En grupp utsågs att tillsammans med mig som ordförande arbeta med detta. Gruppen består av Lennart Nord, Aina Lenz, Staffan Hård af Segerstad. Lotta Jerre och Wivianne Wadström skulle också ha varit med, men har p.g.a. sjukdom inte kunnat delta.
Nu har vi ett förslag som vi gärna vill att ni alla läser och tänker igenom och har synpunkter på. Vi hoppas att alla i föreningen genom att bli delaktiga i de regler vi har kan leda till en ökad trivsel som vi tillsammans är ansvariga för.
Läs och begrunda och kom med synpunkter senast 2021 01 11. Era synpunkter kommer att bearbetas i arbetsgruppen och därefter tas upp och beslutas i styrelsen.
Vi tar gärna emot synpunkter på allt från förslag på sådant som borde vara med och sådant som borde strykas. Det kan förstås också vara förslag på bättre och tydligare formuleringar.
Bästa hälsningar
Styrelsen
BRF Vita Stränder
gm Helene Hård af Segerstad
P.S Vi håller på och arbeta fram en hemsida till föreningen – mer om detta kommer nästa vecka!