Nyhetsbrev 2107

 

Hej alla medlemmar!

Årstämma

Styrelsen arbetar vidare med handlingarna till årsstämman som är den 30 juni kl 18.30 på Falsterbo kursgård. Alla handlingar skickas ut den 15 juni elektroniskt.

Obligatorisk ventilationskontroll, besiktning av el och energibesiktning

Under rättegången mot interimsstyrelsen blev det klarlagt (genom vittnesmål från besiktningsansvariga av bygget) att det inte i samband med inflyttning i fastigheten 2016 gjordes obligatorisk ventilationskontroll, besiktning av el eller energibesiktning. Styrelsen har därför beslutat att genomföra detta så snart som möjligt. När planeringen är klar kommer mer information om detta.

Trappstädning kommer att ske under nästa vecka och vara avklarad senast den 11 juni.

Medlemsomröstning om fel i upplåtelser

Här hade vi redan tidigt i veckan bifall från det antal medlemmar som väl överstiger en kvalificerad majoritet, dvs 2/3 majoritet. Det innebär att styrelsen tagit frågan vidare så beslutet kan vinna laga kraft. Denna process hanteras i Hyresnämnden. Vi kommer att hålla er uppdaterade om vad som sker.