Nyhetsbrev 2108

Hej alla i föreningen!

Tiden för stämman är framflyttad 30 minuter till kl 19.00, för att ge utrymme för information och samtal kring domen i tingsrätten före stämman.
Ni är därför inbjudna kl 18.00 till Falsterbo Kursgård, Ljungvägen 1 Höllviken, lokal Altona. 
 
Ämne: Tolkning av domen i tingsrätten.
Susanne Edensvärd, advokat på MAQS Advokatbyrå är inbjuden för att ge sin tolkning av domen. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till henne.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
BrF Vita Stränder