Nyhetsbrev 2109

Hej alla medlemmar!
Med det här nyhetsbrevet vill vi informera om två saker, dels handlar det om domen i tingsrätten och dels om en reviderad underhållsplan. 
Vi har av fått veta från några medlemmar att de inte har hittat domen på Tingsrätten där den är publicerad. Vi har därför bestämt att lägga ut den på vår hemsida. Ni finner den här som en bilaga (klicka på feta texten).
Styrelsen hade igår ett möte med våra advokater från MAQS advokatbyrå, där de beskrev och förklarade frågor kring domen. Domen är omfattande att läsa och om man inte orkar att läsa allt är ett tips att gå in på sidan 35 Domskäl – där har domaren angett sina skäl till domen. Där ska de förklara varför de dömt som de gjort. Våra advokater ser brister i domskälen som de kommer att redogöra för den 30 juni kl 18 – då det också ges möjlighet till frågor.
Vidare har styrelsen under verksamhetsåret som nu snart avslutas gjort en första uppdatering av underhållsplanen.
Detta arbete har letts av ordförande Dick Fogelström tillsammans med medlemmen Johan Smedberg.
Både Dick och Johan är aktiva inom byggbranschen och äger/leder verksamheter som sysslar med nybyggnation, service och underhål av fastigheter som våra. De är därmed välbekanta med området och har stor kunskap om vilka åtgärder som behövs och hur de kan kostnadsberäknas.
De har utifrån sin kompetens granskat och reviderat det preliminära förslag som Sustend skapade åt föreningen under slutet av 2020.
Resultatet av denna revidering är att vi ser ett minskat planerat underhåll om i storleksordningen 100.000:-/år under de närmaste 50 åren.
Styrelsen har därför beslutat att sänka den årliga avsättningen med motsvarande belopp from 2022-01-01.
Kommande styrelser har att förvalta och uppdatera underhållsplanen allteftersom planerat underhåll aktiveras och nya bedömningar om framtida underhåll görs.
På hemsidan finner ni den reviderade underhållsplanen under ”Interna dokument”.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Vita stränder