Nyhetsbrev 2111

Kallelse till extra stämma den 11 augusti 2021 kl 18:00

Plats: Falsterbo Kursgård, lokal: Knösen (ett hus bort från receptionen)

Ärende: Medlemsomröstning om att överklaga tingsrättens dom i målet mot interimsstyrelsen till hovrätten.

Vid informationsmötet om domslutet i Malmö tingsrätt, som föregick årsstämman den 30 juni, beslutade medlemmarna

  • att styrelsen, som ett underlag för ett eventuellt överklagande till hovrätten skulle kontakta en från tvisten fristående advokatbyrå för att få en andra åsikt om domen,
  • att styrelsen skulle kalla till en extra stämma i god tid innan fristen för överklagande gick ut för en medlemsomröstning om att överklaga domen till hovrätten

Tiden för att överklaga går ut den 20 augusti.

Våra advokater, MAQS, behöver tid att förbereda ett överklagande om omröstningen från extra stämman blir att överklaga domen.

Styrelsen har överlämnat domen till en advokat som har tagit sig an uppdraget att ge en andra åsikt och bedömer att ett färdigt underlag finnas till stämman. Finns det inte framme till stämman kan den komma att ställas in.

Underlag och dagordning skickas ut senare.

 

Höllviken 2021-07-26

Styrelsen

Brf Vita Stränder