Nyhetsbrev 2115

Hej alla medlemmar!

Nyhetsbreven
För att förbättra kommunikationen till medlemmarna vill styrelsen pröva att följa
upp varje styrelsemöte med ett nyhetsbrev om de frågor som behandlades under
mötet och hur de projekt styrelsen arbetar med fortskrider. Frågor som direkt berör
enskild medlem hålls inom Styrelsen.
Nyhetsbreven kommer både att skickas ut i mail och publiceras på hemsidan där de
kommer att ligga kvar tills vidare. Bra om ni vill gå tillbaka i tiden för att se vad som
hänt. Kom gärna med synpunkter på innehåll och när/hur de publiceras.

Gräsklippning
Gräset runt hus 2,3 och 4 samt ytorna på innergården kommer att klippas den 11
oktober med start ca 08:30. De kommer att klippas med vass trimmer för att skapa
förutsättningar att skapa ängsmark. All enligt den skötselplan som finns för
trädgården (se hemsidan).
Behovet av kontinuerligt underhåll av utemiljön nu när Lasse gått ur styrelsen finns
där. Ansvaret fördelas mellan styrelsemedlemmarna tillsvidare.

Upplåtelseavtalen och uppmärkning av garage och förråd
Det saknas några signaturer innan alla upplåtelseeavtal är påskrivna. När detta är
gjort kommer samtliga garage och förråd att märkas upp med små diskreta skyltar
som visar till vilken lägenhet de tillhör.
En fråga från några medlemmar om riktigheten i förfarandet med upplåtelsen av
mark för vissa lägenheter har besvarats. Medlemmarna har sagt sitt med klar
majoritet och det är inte längre en styrelsefråga.

Parkeringsplatser parhusen
Förfrågan skickas till parhusen gällande om en andra parkeringsplats önskas eller
inte. Hyra debiteras med 400 sek/parkering. Parkeringsplatserna kommer att
märkas upp mot respektive parhus.
Vi ber också samtliga att respektera utsedda platser då utmaningar annars finns att
nå förråd för medlemmar. Tänk också på framkomligheten för utryckningsfordon .

Solceller och laddstolpar
Så har vårt eget energiprojekt har dragit igång! Diskussioner har förts med HSB,
som gjorde förstudien, om att gå vidare med dem som projektledare.
HSB hjälper oss med att ta fram en specifikation på det vi vill ha. Efter vårt
godkännande skickar de ut denna till ca 5 entreprenörer. De hjälper till att
utvärdera de offerter som kommer in, men vi väljer entreprenör tillsammans med
HSB.
De sammanställer upphandling och är behjälplig med avtalsskrivning,
konstruktionsritningar till bygglov, alla nödvändiga kontakter för installationen och
för ansökan om ekonomiskt bidrag.
HSBs tidsuppskattning för hela projektet, där själva bygget går ganska fort, gör att vi
kan sikta mot en installation i april 2022. Själva installationen kommer att ta 2-4
veckor.

Energideklaration
Ingen energideklaration har gjorts på våra byggnader. Det brådskar! Det gäller både
besiktning av all el och ventilation (OVK). Detta kommer att medföra att
besiktningsmän behöver kommer in i samtliga lägenheter.
Styrelsen har begärt in flera offerter som nu utvärderas.
När energideklaration genomförts kan ansökan om ”grönt lån” genomföras av både
föreningen och enskilda lånetagare. De flesta banker erbjuder förmånliga via ”grönt
lån”.
Styrelsen återkommer om när och hur besiktningen kommer att ske.

Garantibesiktning av fasadbyte
En tvåårsbesiktning av Servicekubens arbete kommer att göras närmare årsskiftet.
Styrelsen kommer att göra en ockulär besiktning av fasaderna måndagen den 4
oktober kl 17.00. Då kommer ett antal styrelsemedlemmar att gå runt bland husen
och fotografera sådant som vi finner avvikande.
Har ni sett något på fasaderna som verkar underligt, meddela gärna detta till
Styrelsen.

Vägföreningen
Diskussion om hur avrinningen av de nyasfalterade områden på Miltär- och
Östersjövägen fungerar pågår med Vägföreningen. Styrelsen dokumenterade hur
avrinningen fungerade vid det senaste skyfallet och det finns inget att anmärka på.
Höjden mellan marken och vägbommen mot Militärvägen kom efter asfalteringen
att bli lite låg. Föreningen kan bli ansvarig för att höja den till ursprunglig nivå för
att underlätta genomgång för cyklar.

Omförhandling av lån
Flera av föreningens lån har löpt ut och styrelsen har de senaste veckorna arbetat
med omförhandling av föreningens lån.
Vi har begärt in offert från flera banker och valde att gå vidare med SBAB och
Handelsbanken som kom med mest förmånligt erbjudande. Efter förhandling inkom
Handelsbanken med det mest förmånliga erbjudandet. Totalt omförhandlat belopp
är 20,2 mkr
Av dessa ligger nu 10 mkr bundna i 5 år med en ränta på 0,87% (tidigare 5-års lån
låg på 1%) och de resterande 10,2 mkr ligger bundna på 1 år till en ränta på 0,44%
(tidigare 1-års lån låg på 0,5%).
Föreningen har nu en bra balans i bundna och rörliga lån för att säkerställa en
stabilitet och för att minimera riskerna.
Ytterliga sänkning på upp till 10 punkter kommer att kunna bli aktuell efter att vi
ansökt om ”Grönt Lån” och Handelsbanken kommer inom kort även att ta fram ett
förmånligt låneerbjudande till medlemmarna i Vita Stränder.

Problem med avlopp i vissa lägenheter
Under de år vi bott här har det uppstått problem med stopp i avloppen i lägenheter
på andra våningen. Det beror troligtvis på konstruktionsfel, både när det gäller
luftning och dåligt fall på rören.
Det finns knep för att förhindra stopp i avloppet. Hett vatten och diskmedel med
jämna mellanrum kan förebygga fettproppar. Att använda diskmaskinen på hetaste
programmet då och då, kan också ha positiv effekt.
För att testa om stoppen i avloppen beror på fel i luftningen av rören kommer
luftare att installeras och testas hos några styrelsemedlemmar. Detta bekostas
privat.

Myror och ohyra
Vi har konstaterat att våra avenbokhäckar angripits löss under sommaren. Efter
kontroll med expertis är det inget att oroa sig för, när hösten kommer (och det har
den) försvinner dom.
Ett annat problem rör myror. Några medlemmar har rapporterat om myror och
styrelsen är intresserad av att veta om andra upplever problem med de små krypen.
Vi ska undvika att få in dem i lägenheterna.
Om ni har myror i lägenheter eller i omedelbar anslutning till er altan eller balkong,
rapportera det till Styrelsen.

Övriga frågor i korthet
Andrahandsuthyrning – styrelsen informerar i kommande nyhetsbrev om vad som
gäller.
Underhållsplanen ligger i ett program som vi betalar för. Förlängs för 2022.
Parkering i garagen. I några få fall är det fortfarande ett problem där förbudet att
parkera på den gula markeringen i dubbelgarage inte respekteras. Styrelsen vet att
garagen är trånga och bilarna stora, men vi har de garage vi har. Tänk på att den ni
delar garage med faktiskt behöver det lilla gula utrymmet för att ta sig in och ut ur
sin bil. Styrelsen vill betona att det inte finns några krav på hur ni kör in i garagen, men
den gula markeringen ska lämnas fri.
Kyl för matleveranser. När Niklas flyttar under oktober kommer hans kylskåp med
mat inte längre att finnas tillgängligt vid hans parhus. Med tanke på den service som
leveranserna innebär och för omsorgen om de äldre i föreningen, har styrelsen
beslutat att Niklas får disponera en del av ett förråd på parhussidan som kommer
att vara tillgängligt med ett kodlås. Niklas står för kostnader för byte av lås och
elförbrukning. Bjuder i gengäld på en sommarfest vilket vi är otroligt tacksamma för!
Välkomstmail till nyinflyttade kommer att tas fram.

Och så till sist
Som flera av er känner till så somnade tyvärr Åke in för en tid sedan.
Trädgårdsmöblerna på innegården är Åkes och har donerats till föreningen av hans
söner. Tack för er generositet! Vi funderar över hur de kan användas och var de kan
stå. Kanske en Åkes hörna? Kom gärna med förslag.

Vi vill också passa på att tacka alla medlemmar för ert engagemang och ert bidrag
till vår trädgårdsstädning förra söndagen. Vi hade en mycket trevlig stund
tillsammans och trädgården fick sig ett riktigt lyft!

Det här var en inblick i vilken typ av frågor som styrelsen hanterar på sina möten.

Stort och mått.

Nästa styrelsemöte är den 11 oktober.

Vi återkommer med redogörelse efter kommande möte och tar tacksamt emot
önskemål på frågor som ni önskar att vi behandlar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Vita Stränder