Nyhetsbrev 2116

Smått och gott från styrelsemötet i oktober

Nya medlemmar

Först vill vi hälsa våra nya medlemmar, Peter van der Bosche och Mieke Haegeman varmt välkomna till föreningen. De flyttar in i parhuset på Östersjövägen 41. Vi hoppas att ni ska trivas och vi ser fram emot att lära känna er!

Ut flyttar Niklas och Marie som har satt färg på föreningen med härliga fester och gett oss en kvarterskrog att vara stolta över! Tack för er generositet och för ert alltid så positiva bemötande. Lycka till med nya bostaden!

Vad togs upp på styrelsemötet den 11 oktober?

Den här gången samlades styrelsen hemma hos Staffan, som bjöd på fisksoppa och nybakade baguetter. Inga beslut fattades på fastande mage.

Det här avhandlade vi bland annat:

Garageplatserna

Samtliga garageplatser har nu mätts upp med laser. I alla dubbelgarage är platserna ca 212 cm (minsta 210 och största 214 cm). De flesta dubbelgaragen har en öppning på 475 cm. Den bredaste finns ytterst i garage P1 och är 500 cm, den minsta i garage P5 som är 450 cm. De gula linjerna är 72 eller 47 cm, beroende på garagets bredd, men garanterar alla medlemmar samma bredd på garageplatsen, ca 212 cm. Att det kan upplevas svårare att köra in på vissa platser utan att stå över den gula markeringen är förståeligt, men det är ändå fullt möjligt.

Så styrelsen ber er återigen att respektera de gula markeringarna som av- och påstigningszoner. De är inga parkeringsytor. Om ni hittar en annan lösning med den ni delar garage med är det naturligtvis helt OK. Det är också OK att byta garageplats med någon annan. Huvudsaken är att båda parter är nöjda.

Dock hör den upplåtna garageplatsen avtalsmässigt till din bostadsrätt. Det innebär att om du har bytt garageplats med någon annan, som säljer sin lägenhet, så måste du träffa samma överenskommelse med den nya bostadsrättsinnehavaren.

Fasaderna

I Trivselreglerna står så här:

Vi ska vara rädda om träfasaden på samtliga byggnader. Det är inte tillåtet att sätta upp något på fasaden utan styrelsens medgivande. Det är bostadsrättshavarens skyldighet att återställa fasaden i ursprungligt skick vid avflyttning. Styrelsen får göra en besiktning vid avflyttning.

Visst kan det kännas trivsamt att kunna sätta upp någonting på väggen i det egna ”uterummet” vare sig det är en balkong, altan eller trädäck. Men vi måste vara aktsamma om panelen och inte skada den eller det som finns innanför.

Om du vill sätta upp någonting på ytterpanelen så kontakta styrelsen. Det är alltså inget förbud att hänga upp något, men det måste göras på ett sätt som inte gör åverkan på eller försvagar träpanelen. Du måste också återställa den i ursprungligt skick vid avflyttning.

Ett sätt att hänga upp något lätt är att försiktigt lossa en skruv i en panelbräda så den sticker ut några mm. På skruvhuvudet kan du sedan hänga något. Du gör inget nytt hål och skadar inte väggen. Men observera att du måste ha styrelsens medgivande för detta.

Det finns kanske andra knep att tillgå. Har du någon idé?

Översyn av våra stadgar och regler

Nu när parhusen äntligen blivit en integrerad del av föreningen märker vi att både stadgar och trivselregler kan behöva en bättre anpassning till de ibland olika förhållanden som finns i parhus- och lägenhetsmiljöerna. I parhusen har från starten byggts in andra förutsättningar än för lägenhetshusen och det bör på ett tydligare sätt också arbetas in i stadgar och trivselregler. Vårt regelverk ska utgöra en stabil grund för föreningen men ändå vara levande.

Styrelsen planerar att dra igång en sådan översyn i form av arbetsgrupper med några medlemmar i varje grupp. Vi återkommer om detta längre fram.

När det gäller efterlevnaden av våra stadgar och regler kan styrelsen inte agera polis och ständigt hålla koll på att de följs. Märker vi någon avvikelse säger vi naturligtvis till. På det stora hela tycker vi att allt fungerar mycket bra!

Gräsklippning

Gräsytorna utanför lägenhetshusen och på innergården är nu klippta. Kanske i kortaste laget för att skapa ängsmark. Det första som händer i vår är att vi ska räfsa ur allt dött gräs för att magra ur marken. Ingen gödning. Efter det kan vi pröva att så i ängsmarksblommor i några partier. Kan vi hålla det så krävs endast en klippning (eller slagning med lie) per år. Övriga ytor mot Östersjövägen och Militärvägen samt infartsytorna drar vi lätt över då och då med de redskap vi har. Säg bara till om lusten faller på att göra ett handtag!

Solceller och laddstolpar

Offert har inkommit från HSB för ledning av projektet på ca 150 000 sek. Den kostnaden bedömer styrelsen vara för hög. Vi undersöker just nu skyndsamt andra alternativ för att inte tappa fart i projektet. Vi behöver få fram konstruktionsritningar på byggnaderna, ritningar som vi borde haft inom föreningen.

Garantibesiktning av Servicekubens arbete

Måndagen den 4 oktober gjorde styrelsen en okulär besiktning av ytterpanelerna. Vi hittade några brädor som buktar och det är frekvent med mörka partier under balkongerna. Några lampor har lossnat vid 57:an. Ett elföretag är kontaktat för att åtgärda detta. I huvudsak är det ett välgjort arbete som utförts av Servicekuben.

Fastighetsdeklaration

För 26 lägenheter är beställt via Bredablick. Parhusen deklareras som småhus.

OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll

Leverantör för besiktning av ventilation och el har utsetts. För att göra besiktningen av el och ventilation så smidig som möjligt kommer vi att organisera det så att det bara krävs ett lägenhetsbesök för båda besiktningarna. Vi siktar på att den kommer att genomföras den 1 eller 2 december. Mer information kommer.

Försäljning av bostad till personer som inte avser att bo permanent i lägenheten

Frågan har lyfts och enligt stadgarna kan styrelsen neka köpare som inte avser att bo permanent i sin lägenhet. I dagsläget bedömer styrelsen att det inte finns anledning att utnyttja denna möjlighet.

I övrigt följdes föregående möte upp med frågor om

  • Överlåtelseavtalen – några saknar underskrift. Därefter sker uppmärkning av garage och förråd enligt avtalen.
  • Parkeringsplatserna vid parhusen – alla har ännu inte gett besked om de önskar plats.
  • Nya medlemmar får nu (äntligen) ett välkomstmail från styrelsen och får tillgång till informationen på hemsidan.
  • En leverantörssammanställning med kontaktuppgifter tas fram.
  • Dialogen med vägföreningen om vägbom och avrinning pågår.
  • Uthyrning i andra hand och utlåning av lägenhet. Styrelsen återkommer med direktiv.
  • Brandsyn genomförs onsdag den 13 oktober.
  • Omförhandlingen av lån på 21 mkr har slutförts och kommer att löpa enligt förslagen i förra nyhetsbrevet. Omförhandlingen har resulterat i lägre ränta, så att vi, trots utökade lån, för närvarande inte behöver höja månadsavgiften givet den budget vi nu satt för 2022.

Styrelsen har fått frågor och kommentarer gällande att vi är väldigt högt belånade i föreningen.

Lån per kvadratmeter ligger i det högre spannet jämfört med snittet (Bredablicks hänvisning till snitt belåning per kvadratmeter). Dock är detta inte den enda parameter som måste bedömas. Man bedömer även belåningsgraden kopplat till värderingen av fastigheten. Att vi har en mkt hög värdering per kvadratmeter är något att lägga i den andra vågskålen.

Vi har en total belåning på 41 454 000 sek. Vår värdering ligger på ca 98 mkr. Så i förhållande till fastighetens totala värdering har föreningen en lånenivå, som ligger en bra bit under 50%.

Så till sist

Visst smälter Åkes möbler i trä och rotting in bra i naturen där de står nu. Men om de ska stå där är fortfarande en öppen fråga? Har du någon idé om ett bättre alternativ för ”Åkes hörna”? Hör gärna av dig till styrelsen med ditt förslag.

Det var det hela. Smått och gott från senaste styrelsemötet.

Nästa styrelsemöte är den 8 november. Hör av dig till styrelsen@vitastrander.se om du vill ta upp en fråga.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen