Nyhetsbrev 2201

 

 

Årets första nyhetsbrev med det senaste från styrelsen

 

Årets första styrelsemöte hölls hos Henk Venneman den 12 januari. Närvarande vid mötet var Dick Fogelström, Jessica Sorrone, Henk Venneman, Jan Johannesson och Staffan Hård af Segerstad (in som ordinarie för Henrik Stenman).

 

Värden bjöd på välsmakande lasagne och gott vin. Inget beslut fattades på fastande mage.

 

Ny tid för årsmöte den 6 april

Medlemmarna i brf Vita Stränder kallas till årsmöte den 6 april kl 18.30 på Höllviksnäs (fd Falsterbo kursgård). Lokal: Knösen.

 

Solpaneler och laddstolpar

Fortfarande går det trögt att få in offerter som ska omfatta hela projektet – solpaneler och laddstolpar. Vi har fått in ytterligare en offert på enbart solpanelerna och arbetar vidare med att få in offerter som omfattar ansvar för hela projektet.

 

Halkbekämpning

Under de senaste veckorna har temperaturen vid några tillfällen legat under nollan. Våra spänger är luriga och blir blixthala redan någon grad ovanför nollstrecket. Halkbekämpningen ska normalt ombesörjas av Söderlind Entreprenad, men så har inte skett. Ansvarsfördelningen mellan föreningen och Söderlinds utreds.

 

I avvaktan på att ordningen återställs har nu hinkar med sand placerats ut under trapporna i varje trappuppgång. Påfyllning av sand finns i miljörummet.

Strö gärna ut några nävar runt din trappuppgång vid behov när du kommer ut på morgonen – om det inte redan är gjort.

 

Vem har ansvar för vad?

Inom styrelsen har en uppdelning gjorts av de löpande arbete som rör föreningens fastighet – det är alltså ”fastighetsskötarsysslan” efter Lasse som fördelats.

 

 

Gröna ytor: Staffan Hård av Segerstad

Hårda ytor: Jessica Sorrone

Byggnader: Dick Fogesltröm

Brandöversyn: Henk Venneman

Teknik (värme, vatten,el): Henk Venneman

Nycklar: Jan Johannesson

 

Om något inte funkar i lägenheten

Föreningen ansvara för ”skalet”, det som omger och innehåller de lägenheter som vi bor i. Om något inte fungerar eller går sönder i lägenheten är det i allmänhet bostadsrättshavaren som ansvarar för att det åtgärdas. Ibland kan det vara svårt att veta till vem man ska vända sig.

 

Styrelsen kommer att presentera en lista på företag som då kan kontaktas.

 

Fakturor inkommer löpande efter arbete i olika lägenheter på åtgärder som lägenhetsinnehavaren själv ansvarar för. De debiteras på respektive lägenhet.

 

Om hissen i din uppgång inte fungerar

Felet åtgärdas snabbast om du ringer själv till Hiss i Skåne på numret som finns angivet i hissen – 040-96 25 25.

 

Status elkontroll

Vi väntar fortfarande på besiktningsprotokollet från Emtec som utförde kontrollerna.

 

Förlängt elavtal

Information: Rörligt Pris + 2,90 öre/kWh påslag, 336 kr i årsavgift, 2,00 öre/kWh påslag för förnybar el tom 31 januari 2023.

 

OVK och byte av filter i fläktarna

Den uppskjutna obligatoriska ventilationskontrollen kommer att genomföras som planerat torsdagen den 3 februari. För dig kommer den inte alls att medföra samma förberedelse som vid elbesiktningen. Kontrollen av en lägenhet beräknas ta ca 15 min.

 

Före kontrollen ska du byta filter i din fläkt. Föreningen ombesörjer att du får nya filter. De kommer att delas ut och läggas i ditt tidningsfack. Det gäller inte parhusen som redan bytt sina filter och de lägenheter där den ursprungliga fläkten har bytts.

 

Allt om OVK-besiktningen och filterbytet kommer i ett separat nyhetsbrev inom kort.

 

”Nu är glada julen slut, slut, slut, julegranen kastas ut, ut, ut

Visst har det väl varit mysigt med den lysande granen i mörkret på gården Nu ligger den i återvinningen och blir förhoppningsvis till flis för att värma frusna själar.

men till nästa år igen kommer han vår gamle vän, för det har han lovat.”

 

Nu ser vi med tillförsikt fram emot ett bra år för föreningen!

 

Näste styrelsemöte hålls den 9 februari. Har du undringar eller idéer, hör av dig till styrelsen@vitastrander.se.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen