Nyhetsbrev 2203

 

 

Styrelsebeslut och tankar från februarimötet

 

Den 9 februari samlades återigen en fulltalig styrelse hos Jessica. Inte att undra på, hennes italienska matlagningskonst vill ingen gå miste om, inte heller de viner hon bjuder på. Återigen kan vi konstatera att det är väldigt trevligt att arbeta i styrelsen – socialt och kulinariskt berikande OCH mycket lärorikt om allt stort och smått som försiggår i föreningen.

 

Runt sammanträdesbordet satt Dick Fogelström, Jessica Sorrone, Henrik Stenman, Henk Venneman, Jan Johannesson, Staffan Hård af Segerstad (suppleant)

 

Det här är i korthet vad vi tog upp.

 

Samtal med MAQS

På inrådan från några medlemmar i föreningen har styrelsen inlett samtal med våra advokater MAQS från tvisten med interimsstyrelsen. Målet med samtalen är att reda ut hur informationen om riskerna med att stämma en interimsstyrelse tydliggjorts från MAQS.

 

Vita Stränder har ifrågasatt betalda fakturor med anledning av detta. Då samtalen precis inletts har ännu inga konkreta resultat kommit fram. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.

 

Eyser Peak och parhusen

Föreningen har reglerat slutbetalningen för de reparationer Eyser Peak genom Thomas Fröslev skulle åtgärda i parhusen enligt avtal med föreningen. Föreningen har redan tidigare synat och godkänt de reparationer som utförts. Därmed sätter föreningen punkt för ärendet Eyser Peak.

 

De nya överlåtelseavtalen

Sex månader har passerat sedan överlåtelseavtalen skickades ut och stämman hölls om de nya avtalen. Då ingen överklagan inkommit till Hyres- och Arendenämnden är det de nya överlåtelseavtalen som gäller.

 

Avloppsspolning

Några lägenhetsinnehavare på andra våningen i hus 1, 2, 3 och 4 har under åren haft stopp i sina avlopp från köket. Det gäller främst de lägenheter som har ”indragna” kök där avloppsledningen är längre och avloppsvattnet har längre väg att rinna fram till avloppsstammen. Med det lilla fallet på ledningen är det lätt att avlagringar samlas och så småningom täpper till avloppet.

 

För att i möjligaste mån undvika stopp rekommenderas att köra diskmaskinen på ett reningsprogram (hög temperatur och rengöringstablett). Diska gärna i maskin regelbundet, det går åt mindre vatten och energi och avloppsledningen hålls förhoppningsvis ren. Troligtvis kommer avloppsspolning fortsättningsvis att få göras med jämna mellanrum ändå.

 

Reparationer i lägenheterna

Reparationer i lägenheten som bostadsrättshavaren ansvarar för ska också bekostas av hen. Fakturor ska alltså inte ställas till föreningen. Om du är osäker över ansvarsfrågan – läs gärna igenom stadgarna paragraf 22 som handlar om bostadsrättshavarens ansvar. Vänd dig gärna till styrelsen om du är osäker.

 

OVK-rapport och energideklaration

Kontrollen av luftflödena i parhusen och lägenheterna den 3 februari gick mycket smidigt – och SNABBT! Tidsschemat hölls ”med råge” och några lägenheter på slutet av körschemat kom kontrollanterna inte in i – de kom före förutbestämd tid. Ingen ska skedd! Om en övervägande majoritet av lägenheterna är ok gör det inget om några inte kontrolleras menade Skandek som gjorde arbetet. Resultatet av OVK var bl a luftflödena i lägenheterna var onödigt höga – energitjuv. De korrigeringar som behöver göras är dels att justera öppningen i vissa ventiler och eller justera inställningen i lägenheternas fläktar. Vid kontrollen framkom dessutom att ventilerna i vissa lägenheter inte var ordentligt rengjorda, vilket påverkar luftflödet.

 

När det gäller energideklarationen ser det sämre ut. Vi eldar för kråkorna och behöver bli effektivare i vår energiförbrukning. Just nu ligger lägenhetshusen i klass F (sämst i klassen) och parhusen i klass D. För att få energiklassad ränta på våra lån krävs minst klass B.

 

Styrelsen diskuterar med Skandek om vad som behöver åtgärdas efter kontrollen och återkommer om detta.

 

Solceller och laddstolpar

Samma dag som OVK:n fick vi besök av ytterligare ett företag, RSA, som visade intresse för att komma in med en offert på hela projektet – solceller och laddstolpar. Nu håller vi tummarna för att de lämnar en offert som vi kan acceptera. Förhoppningen är fortfarande att solceller ska finna på taket till sommaren, men det börjar bli ont om tid.

 

Trätrallen och halkan

Den entreprenör vi har avtal med sköter numera, efter påringning, sin uppgift. Små vita kolsyrekorn (inte salt) ligger på vår komposittrall kalla morgnar. Det kan kännas osäkert ändå. Styrelsen ska kolla upp hur halkskyddet kan förbättras på känsliga delar av våra spänger. Vi vill inte ha brutna ben eller ryggar! Ta det lugnt på spängerna när det är kallt på morgonen! Använd gärna sanden i hinkarna som står under trapporna i varje trappuppgång för att öka friktionen.

Cykelförråd – inventering

Nu när vår och sommar närmar sig så tänkte vi i styrelsen att man behöver se över antalet cyklar som står i cykelgaraget. Vissa cyklar kanske blivit kvarglömda eller inte används av andra anledningar och det blir snabbt trångt.

 

Band kommer inom kort att sättas på samtliga cyklar (senast v 8). Äger du cykeln tar du bort bandet som ett tecken på att ”den här cykeln ansvarar jag för”. De cyklar som efter en månad fortfarande har ett band kommer att avlägsnas från cykelgaraget.

 

Cyklar har också försvunnit ur garaget genom stöld. Styrelsen kommer att se över alternativ med ett LÅST cykelgarage.

 

Låskolvar

Önskemål inkommit från medlem om underhållsavtal på låskolvarna. Det har varit lite trögt i vissa lås (miljörummet är särskilt utsatt) och det är lätt att det kommer in sand och smuts från nyckeln in i låset. Med lite tunn låsolja i låset har problemen gett med sig. Styrelsen beslutar tills vidare att inte ingå något serviceavtal eftersom vi hittills löst det på egen hand.

Så för att minimera problem med låsen

– se till att din nyckel är fri från smuts och sand (svårt sommartid – var extra noga)

– om det går trögt – smörj med tunn olja (låsolja eller typ 5-56)

 

Rensning returbrunnarna till värmepannan

Vid servicen av värmecentralen i januari rekommenderades vi att rensa ”i rören” som tar upp och returnerar det vatten vi tar upp ur marken och som våra pannor omvandlar till värme i våra bostäder. Detta bör göras regelbundet så att pannorna inte sätts igen. Så kommer att ske.

 

Våren närmar sig

Tro´t om du vill, men så är det. Häromdagen hördes faktiskt en livlig koltrast sjunga på Fritidsvägen. Härligt! När det börjar torka upp i slutet av mars ses vi åter till en trädgårdsdag för att göra fint på tomten! Information kommer.

 

Så till sist – tillökning i föreningen

Patrick och Anna i 39:an har fått tillökning i familjen. Våra varmaste gratulationer till er alla tre och varmt välkommen till en ny liten medlem till Vita Stränder!

 

Nästa styrelsemöte är den 9 mars

Har du undringar eller förslag – hör av dig till styrelsen@vitastrander.se.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen