Nyhetsbrev 2205

 

Rapport från styrelsemötet i mars

 

Med en citrondoftande risotto på matbordet samlades en fulltalig styrelse hemma hos Staffan i 57:an. Matbordet förvandlades efter en halvtimme av uppvärmande prat till ett sammanträdesbord där ordförande Dick hanterade klubban med den äran.

Närvarande var Dick Fogelström, Jessica Sorrone, Henrik Stenman, Henk Venneman, Jan Johannesson, Staffan Hård af Segerstad (suppleant)

Här är några av de punkter vi behandlade.

Nya medlemmar hälsas välkomna

Först vill vi hälsa Caroline Stenman och Elias Eriksson varmt välkomna till föreningen och Östersjövägen 49. Vi önskar er lycka till med ert nya boende och hoppas att ni ska trivas!

Samtal med MAQS

På inrådan från några medlemmar i föreningen inledde styrelsen samtal med våra advokater MAQS angående tvisten med interimsstyrelsen. Målet med samtalen var att reda ut hur informationen om riskerna med att stämma en interimsstyrelse tydliggjorts från MAQS. Vita Stränder har ifrågasatt betalda fakturor med anledning av detta.

Under samtalen med MAQS har framkommit dels att samtliga medlemmar fick möjlighet att ställa frågor vid extra stämman den 4 augusti 2020 och att någon ytterligare riskanalys inte begärts från föreningen utöver den dialog som förts mellan styrelsen och MAQS.

Styrelsen beslutar att inte gå vidare med detta ärende.

Solceller och laddstolpar

Vi har fortfarande svårt att få napp från någon som vill lämna en offert på projektet. Styrelsen driver frågan vidare och söker intressenter.

Erbjudande från ICA Skanör

Jonas och Madelaine Rosberg som bor i föreningen och driver ICA Skanör, vill erbjuda medlemmarna i BRF Vita stränder att lägga upp ett konto hos ICA Skanör som ger 10% rabatt. Betalning kommer att ske månadsvis i efterskott och det finns möjlighet för att få varor levererade hem till porten.

Kontakta Jonas på telefon 0705-47 87 73 för mer info och teckna konto.

Inbrottsförsök i brevlåda

Vi har haft ett inbrottsförsök i brevlådorna som inte lyckades. Viss åverkan har gjorts, men styrelsen bedömer att inget behöver göras för stunden.

Låsbart cykelförråd

Vi har haft cykelstölder under förra året. Det vill vi inte ha! Styrelsen undersöker alternativ att kunna låsa cykelförrådet utan att det inverkar allt för mycket på möjligheten att lätt komma in och ut med cyklarna.

Vägföreningen kräver åtgärd för bommen vid Militärvägen och dikesgrävning;

Styrelsen har haft dialog med vägföreningen angående bommen vid Militärvägen och ett skåldike som enligt exploateringsavtalet skulle grävas mot vår fastighet utmed Östersjövägen. Vägföreningen har tidigare godkänt den asfaltering som gjorts och grävning av ett skåldike skulle betyda ingrepp på den redan asfalterade vägen. Styrelsen fortsätter diskussionen.

Det klagomål vägföreningen tidigare haft angående ”åverkan på bommen vid asfalteringen” enligt exploateringsavtalet är nu inaktuellt. Vid vägföreningens årsstämma beslutades att den och ytterligare tre andra bommar skulle bytas på vägföreningens bekostnad för att förbättra framkomligheten.

 

El och värme

Resultatet av den energideklaration som gjordes i samband med OVK:n var inte smickrande för föreningen. Betyget blev F – klart underkänt! Vi förbrukar på tok för mycket el i lägenhetshusen i förhållande till husens ålder och standard! Styrelsen har börjat leta efter de ”läckor” vi har och en bov är vår värmeförbrukning. Vi eldar för kråkorna! Genomgång har gjorts av inställningar både i värmecentralen och i de undercentraler som finns bakom hissen i varje trapphus. Temperaturen på vattnet som går ut i golvvärmen har sänkts och planeras att sänkas försiktigt i mindre steg framåt hösten när värmebehovet ökar igen. Dessutom har justering varmvattnet gjorts, vilket medfört att några av oss inte behöver vänta i fem minuter på att vattnet ska bli varmt på morgonen. Där sparar vi också energi och pengar!

Föreningen har skyldighet att förse alla lägenheter med värme. Hur värmen sedan ska fördelas i de olika rummen är ju upp till varje lägenhetsinnehavare. Lasse och Staffan har ägnat ca 6 veckor för att lära sig att ställa in värmen i Ainas lägenhet i syfte att ha den som en ”modell” för i vilken ordning justeringar ska göras för att få önskat inomhusklimat. Det tar ca 2 dygn att följa upp varje lite justering av golvvärmen. Därför tar det tid. Vi har lärt oss en hel del! Ainas tidigare kalla vardagsrum har blivit varmt och temperaturen är balanserad i alla rum. Vi kommer att dokumentera i en steg-för-steg-beskrivning vad vi gjort som kommer att skickas ut till alla. Förhoppningsvis kan alla lära sig hur den egna golvvärmen fungerar och göra de justeringar som behövs.

Brandsyn och kontroll

Inom någon vecka är det dags för brandyn igen. Styrelsen vill påminna medlemmarna om att endast fordon och cyklar får stå på garageplatsen. Innan brandsynen genomförs kommer styrelsen att kontrollera att inga otillåtna föremål finns framme i garagen eller utanför förråden i trapphusen. Vid ronden görs också en koll av att ingen förvaring av personlig egendom finns på föreningens gemensamma mark.

Synpunkter på orienteringstavlorna

Klagomål har inkommit från förare av utryckningsfordon att orienteringstavlorna för föreningen är svåra att tyda och spegelvända. Styrelsen ser över detta.

Påminnelse stämma

Årsstämma kommer att hållas den 13 juni kl 18:30 på Höllviksnäs (fd Falsterbo kursgård). Lokal: Knösen.

Trädgårdsdag söndagen den 22 maj kl 10-13

Tack alla ni som deltog vid städdagen den 3 april. Vi var 10 personer som räfsade och krattade och sopade och blåste löv. Nu börjar ogräset växa mellan gräsplantorna och i häckarna. En rabatt är redan rensad och är nu mycket lättare att underhålla med ett rensjärn så att det ser snyggt ut.

Vi behöver under några timmar koncentrera oss på att just rensa ogräs. Är vi många går det snabbt! Välkomna!

Ja det var allt för den här gången.

 

Slutligen

Har du frågor eller förslag – kontakta styrelsen@vitastrander.se.