Nu är det dags för en trädgårdsdag igen!

Söndagen den 2 oktober träffas vi under 4 timmar med början kl 10:00 och gör höstfint!

Hösten har gjort sitt inträde och grönskan börjar så smått övergå i höstfärger, åtminstone på träden.

På vår innergård växer det inte med samma fart som tidigare, men det har kommit upp mycket ogräs bland grästuvorna i rabatterna. Där måste vi sätta in en stöt.

Vi följer den skötselplan som upprättades när trädgården anlades. Gräset runt husen och ytan som vetter mot huset Ö-vägen 59 har slagits och ansats i augusti (ska göras en gång per år för att stimulera ängstillväxt). Den större ytan på innergården har vi klippt ett par gånger och har planer på att utveckla till en gräsyta som är mer inbjudande att vistas på. Häcken runt lägenhetshusen har klippts en gång och kommer att klippas en gång ytterligare inom någon vecka. Förutom det har det sopats, gräsbetongen har ansats, det har krattats kottar, rensats ogräs, trimmats och klippts gräs på de små ytorna som finns på sina ställen.

Styrelsen bjöd i ett par hortonomer för att höra vad vi kunde göra för att rabatterna skulle bli vackrare och mer lättskötta. Vi fick tips om omplacering och förtätning av grästuvor, vilket vi kommer att ta oss an innan gräsen går i vila.

I år har vi inte köpt in några trädgårdstjänster. Allt vi gör själva är en besparing som håller avgiften nere. Att träffas några timmar ger ju också den positiva effekten att vi träffas och lära känna varandra! 

Välkomna till trädgårdsdagen den 2 oktober
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen