Nyhetsbrev 2208

Den 19 september sammanträdde styrelsen igen, den här gången hos Lotta Jerre. Hon bjöd på härlig lasagne och smarrig efterrätt, en bra grund att stå på inför alla de frågor vi hade att behandla under kvällen. Samtliga i styrelsen var närvarande.

Hur ser vår ekonomi ut?

Vår likviditet på kort sikt ser bra ut. Vi betalar våra räkningar och de avgifter som kommer in från oss alla täcker än så länge de utbetalningar vi har. Vi vet dock att en höjning av avgiften kommer att behöva göras med de högre el- och räntekostnader som står för dörren.

Styrelsen kommer att träffa Bredablick under första halvan av oktober för ett budgetmöte. Efter det mötet kommer vi att kunna vara mer konkreta om hur stor höjningen kommer att bli. Vi behöver också se över hur fördelningen av kostnaderna på lägenhets- respektive parhusen följer den ekonomiska planen. Den utgör ju grunden för hur avgiften ska fördelas. Det gäller främst hur kostnader för el och räntor fördelas.

Solcellsprojektet

På årsmötet i juli 2021 fick den tillträdande styrelsen mandat att ta fram och utvärdera offerter för att presentera för medlemmarna.

En offert som föreningen har kunnat bedöma kommer från EnergiEngagemang Sverige AB i Staffanstorp. Den ligger på en totalkostnad på drygt 1,8 mkr inkl. moms och gällde t.o.m. den 23 september.

Styrelsen har fått medlemmarnas uppdrag att gå vidare med solcellsprojektet, men har inte mandat att ta ett beslut om igångsättning. För att göra en konkret beställning krävs en omröstning där enkel majoritet hos de röstande medlemmarna.

För att inte tappa mer fart och ytterligare fördyrningar, beslutar styrelsen att gå ut med en enkät till er medlemmar där ni får ta ställning till den offert som Energiengagemang presenterat. Om någon fördelaktigare offert kommer in innan enkäterna sammanställts och referenser tagits på EnergiEngagemang, kommer också den eller de att presenteras för er.

Med enkäten bifogas information om projektet. Den kommer att läggas i era brevlådor. Enkäterna kommer inte att vara anonyma utan märkas upp med lägenhetsnummer och namn för att vi ska kunna identifiera de som inte svarat och kunna gå ut med påminnelser för att få ett så fullständigt röstunderlag som möjligt i denna angelägna fråga.

Mer information kommer i anslutning till att enkäterna.

Uppföljning av elkontroll

Vid elbesiktningen som utfördes av Emtic upptäcktes allvarligare fel i ett par lägenheter (fel på jordfelsbrytare) och i ett flertal lägenheter bristande jordning i kontakter.

Enligt stadgarna (§22) svarar varje bostadsrättshavare för elledningar till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten samt för säkringsskåp, brytare, eluttag och fasta armaturer.

Eftersom ingen besiktning gjordes före inflyttning gör styrelsen bedömning att kostnaderna för att åtgärda de ursprungliga fel som kan antas finnas med från inflyttningen 2016 och som inte är resultatet av ändringar gjorda av bostadsrättshavaren, ska bekostas av föreningen.

Åtgärderna kommer säkert att ta ett par dagar i anspråk och ni kommer att underrättas om när era lägenheter ska finnas tillgängliga för en elektriker.

Underhållsspolning av lägenheter på plan 2

Styrelsen har tidigare beslutat att underhållsspolning av avloppen ska göras i lägenheterna på plan 2 i lägenhetshusen. Det var beräknat till denna höst, men kommer att senareläggas när budgeten är lagd till första kvartalet 2023.

 

Övriga frågor som togs upp

  • Utseende och riktlinjer för markiser är under utarbetande.
  • Blåljuspersonal har efterfrågat en tydlig orienteringstavla av större format när man kommer på Östersjövägen. Kan underlätta för vilsna taxichaufförer också. En sådan är på gång.
  • Utemiljön och hur trädgården ska skötas är också under arbete. Det finns en hel del att diskutera. Bra att ta upp på trädgårdsdagen söndagen den 2 oktober.
  • Trappstädning är beställd, med tonvikt lags på att rengöra stenbeläggningen i trapphusen. Dagen inte spikad ännu.
  • Trädgårdsmöblerna som skänktes efter Åke kommer att säljas och läggas ut på Blocket.
  • Den sönderblåsta dörren till miljörummet är reparerad och fungerar som den ska.

 

Så tyvärr den vanliga påminnelsen

Styrelsen vill inte agera polis. Föreningen består av vuxna människor som förväntas följa de ordnings- och trivselregler som finns:

  • Kör inte bil över innergården.
  • Brännbart material (papp, trä, plast ect) får inte finnas i garagen – brandförsäkringsvillkor!  Var god ställ undan i förråd.
  • Mark som tillhör bostadsrätt ska hållas i god ordning samt rensas från ogräs i normal omfattning.
  • Det är inte tillåtet att låta egna tillhörigheter förbli stående på föreningens mark (cyklar, stolar, krattor, etc.) Blomkrukor är tillåtna i områdena med sjösten och mellan altanerna på nedre botten i lägenhetshusen under förutsättning att de sköts och får omvårdnad.

 

Styrelsen tar gärna emot förslag om hur reglerna kan utvecklas!

 

Så till slut

På söndag den 2 oktober ses vi på trädgårdsdagen kl 10-14 för att göra höstfint!

Varmt välkomna!

Styrelsen