Nyhetsbrev 2210

 

Budgeten för 2023 är klar

 

Det har varit en turbulent resa för styrelsen att försöka fånga höstens ökande räntesatser och elpriser inför budgeten 2023. Inte bara det – så mycket annat att ta ställning till som handlar om drift, utveckling och förvaltning av Brf Vita Stränders fastighet och byggnader.

 

Styrelsen har i dialog med Bredablick tagit fram en budget för 2023 som ger en bra ekonomi för föreningen, men som innebär väsentligt förhöjda avgifter för oss medlemmar.

 

Lån och räntor

De lån vi tagit upp under åren, från de ursprungliga lånen på drygt 16 mkr till dagens dryga 41 mkr innebär att vi blir mycket känsliga för de räntehöjningar som skett under året och som förväntas ske under 2023. Lånens löptider ligger tyvärr inte spridda över flera år, utan vi ställs inför räntejusteringar av mycket stora lånebelopp under dec 2022 (ca 10 mkr) och mitten av 2023 (ca 20 mkr) vilket ger omedelbart genomslag i kraftigt ökade räntekostnader. Hur räntorna utvecklas under året vet vi inte. Sker större förändringar än de vi räknat med nu kan också avgiften komma att justeras. Dialogen med vår bank SHB är dock mycket bra och vi har hittills lyckats väl i förhandlingarna om räntorna.

 

Värmekostnader och hushållsel

En annan starkt avgiftspåverkande faktor är energipriserna. Vi förbrukar för mycket el för uppvärmning och varmvatten och arbetar kontinuerligt med att trimma systemet för att få ner förbrukningen utan att det ska ske till priset av värmekomforten. Priset på elen kan vi dock inte påverka.

 

Debitering av hushållsel kommer att göras till priset av 5kr/kWh inkl moms vilket just nu ser ut att vara en rimlig nivå för den kommande vintern. Föreningen debiterar elen i förskott och tätare avräkningar mot medlemmarna kommer att göras med den faktiska elkostnaden. Avierna som ni får nu i december som avser augusti, september och oktober debiteras alltså utifrån 5 kr/kWh.

 

Hur förändras i avgiften på din betalningsavi?

På din avi är det du ska betala per månad uppdelad i olika delar:

 

  • Det här är räntor och amortering på det ursprungliga lånet på 16,2 mkr som fanns när föreningen bildades. Det lånet ska enligt den ekonomiska planen inte betalas av parhusen utan endast av bostadsrätterna i lägenhetshusen. Kostnaderna fördelas enligt andelstal KAPITAL i den ekonomiska planen. Här kommer ni att märka en höjning jämfört med föregående avi. Av de 16,2 mkr ska 10 mkr omförhandlas kring halvårsskiftet, vilket kan medföra en ytterligare justering uppåt av den här delen av avgiften.

 

Exempel: För en lägenhet på 84 kvm innebär det en höjning från 290 kr/mån till 617 kr/mån.

 

  • Drift Det här är kostnader för drift och underhåll av samtliga hus, inkl alla räntor och amorteringar för övriga lån som föreningen har (ca 25 mkr). Observera att parhusen utöver detta betalar sina egna värmekostnader. Driften fördelas enligt andelstalen för DRIFT i den ekonomiska planen. Här sker en höjning med 45% från årsskiftet.

 

Exempel: För en lägenhet på 84 kvm innebär det en höjning från 3 968 kr till 5 745 kr och för ett parhus på drygt 180 kvm ökar avgiften från 5 204 kr/mån till 7 545 kr/mån.

 

  • Garage/parkering Beloppet är oförändrat

 

  • Elavräkning Här görs en beräknad debitering av hushållselen utifrån ett förväntat pris per kWh. På nästa avi kommer priset att vara 5 kr/kWh. Parhusen betalar sin hushållsel separerat från föreningens debitering.

 

Det är styrelsen ansvar att ta fram en budget i balans. Vi följer utvecklingen noga, vilket kan innebära både höjningar och sänkningar av avgiften under året.

 

Glädjeämnen

Det vi kan glädjas åt är att vi trots allt ligger bra till relativt andra bostadsrätts-föreningar i malmöregionen menar Bredablick. Vi är inte ensamma om att behöva höja avgifterna, de finns de föreningar som behöver höja mer – mycket mer.

 

Har ni sett hur det glimrar av ljus inne på gården? Våra växter på uteplatsen har prytts med ljus och från flera balkonger och vid parhusen lyser det välkomnande. Snart kommer en gran (med LEDljus) att lysa upp innergården. Mörkret kryper inpå oss, men vi måste ju ändå kunna njuta av att kura i skenet av alla värmande ljus omkring oss.

 

Fråga gärna

Naturligtvis väcker den här budgeten och avgiftshöjningen frågor. När du väl får din avi med de nya avgifterna blir det mer konkret och frågorna blir lättare att ställa. Maila gärna styrelsen@vitastrander.se om dina undringar så ska vi svara efter bästa förmåga.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen