Nyhetsbrev 2106

 

Hej alla medlemmar!

Uppskjuten dom

Igår fick vi besked om att tingsrätten har skjutit upp domen i vårt mål till den 11 juni kl.11. Anledningen är hög arbetsbelastning och att domarna behöver längre tid för att sammanställa domen.

Årsstämma

Vi kommer att hålla årsstämman den 30 juni.

Möte med Vägförening 6

Vi hade ett möte med två representanter för vägföreningen den 16 maj för att se vilka träd som behöver fällas/tas bort i naturområdet i Östersjövägens förlängning. Mötet var konstruktivt och vägföreningen har skickat in ansökan om marklov att fälla 5 träd (se Bilaga).

Höllviken 2021-05-28

Styrelsen Vita Stränder /Helene