Nyhetsbrev 2114

 

 

Hej alla i föreningen!

Nu börjar sommarens värme att lägga sig och vi går in i en lugn vardagstillvaro där den nya styrelsen nu kan fokusera på kommande projekt för att utveckla föreningen och vår fantastiska boendemiljö. Det känns skönt att, efter ett enhälligt beslut på extrastämman, lägga tvisten med interimsstyrelsen till handlingarna. Nu går vi vidare.

Den nya styrelsen

I den nya styrelsen har vi haft ett par styrelsemöten (utöver några planeringsmöten inför extrastämman). Vi kommer att ha ett styrelsemöte i månaden om det inte dyker upp frågor som kräver snabbare behandling. Arbetsuppgifterna inom styrelsen har fördelats så här:

Dick Fogelström, ordförande

Jessica Sorrone, vice ordförande

Henrik Stenman, kassör

Henk Venneman, tv fastighetsfrågor

Jan Johannesson, tv nyckelansvarig

Staffan Hård af Segerstad, suppleant, hemsida och nyhetsbrev

Lars Olssons arbetsuppgifter, ansvar för tillsyn av byggnader och underhåll av utemiljön, kommer att fördelas inom styrelsen och läggas ut på externa aktörer. Tack igen Lasse för din ovärderliga insats i föreningen! Ett stort tack också till Joachim för allt arbete du lagt ner i föreningen under dina styrelseår!

Uppgifter den närmaste tiden

Förutom alla löpande uppgifter i föreningen är de här frågorna aktuella för styrelsen:

  • Vi fortsätter arbetet med solceller och laddstolpar. Offerter tas in för ett totalansvar för projektet.
  • Upplåtelseavtalen är i stort sett klara. Alla garage och förråd kommer att märkas upp med lägenhetsnummer när alla avtal är underskrivna.
  • Upprätta en plan för underhåll och skötsel av utemiljön

Gemensam arbetsdag i trädgården med gemensam fika

Vi fortsätter den förra styrelsens lyckade koncept med gemensam arbetsdag i trädgården. Trots torkan växer ogräset bland det planterade gräset, ljungen och i häckarna. Kottarna ramlar från tallarna och löv lägger sig till ro i cykelförrådet. Det finns att göra.

Söndagen den 19 september kl 13 är alla som vill välkomna att under ett par timmar arbeta tillsammans och göra höstfint i vår trädgård. Vi träffas som vanligt utanför miljörummet för organisation av arbetet.

Vi avslutar med en gemensam fika kl 15 som föreningen bjuder på. Ni som inte kan delta i trädgårdsarbetet är naturligtvis välkomna till fikat!

Ta gärna en titt

i trivselreglerna och stadgarna om du funderar över vad du får och kan göra som medlem i föreningen. Stadgarna och reglerna finns där för att underlätta hur vi ska bete oss i vardagen mot varandra och vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem i en bostadsrättsförening.

Under sommaren har det kommit frågor till styrelsen om andrahandsuthyrning, hur vår gemensamma mark får användas, hur vi parkerar i garagen och hur vi sköter sorteringen av avfall i våra miljörum. De är exempel på frågor som du kan hitta svaren på i våra stadgar och trivselregler.

Ta gärna kontakt

med styrelsen på styrelsen@vitastrander.se om du undrar över något. Bekräftelse på att styrelsen mottagit din fråga får du normalt inom en vecka. Beroende på innehållet i frågorna kan svaren dröja längre tid, då en fråga kan kräva utredning och hjälp från utomstående.

Varmt välkomna till trädgårdsdagen den 19 september kl 13-15!

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen

PS Det höga gräset utanför hus 2,3 och 4 och eventuellt ytorna på innergården kommer att klippas med trimmer under de närmaste 14 dagarna av ett externt företag.