Nyhetsbrev 2306

 

Om den tillfälliga avgiftshöjningen för att förstärka likviditeten

 I nyhetsbrev 2305 som skickades ut den 26 juni beskrev styrelsen hur den tillfälliga avgiftshöjningen för att förstärka likviditeten skulle genomföras. Den kommer att börja med avgiftsavin som förfaller 2023-09-30. I korthet ser det ut så här.

Återställandet görs i tre steg, där all debitering sker enligt andelstal ”drift”.

Steg 1. Elstödet till föreningen – debiteras 2023-09-30

Stödet för hushållselen ”betalas ut” till medlemmarna i hus 1-5 efter varje lägenhets förbrukning. Motsvarande summa som ”betalts ut” totalt för hushållselen tas tillbaka till föreningen via andelstalen. Vissa lägenheter kommer att få ett överskott andra ett underskott beroende på stödets storlek och lägenhetens andelstal.

På avgiftsavin från Bredablick kan det t ex se ut så här:

Elstöd 2.300 kr

Extra inbetalning för elstöd enligt lägenhetens andelstal 3.2475%: 1.900 kr

Steg 2. Engångsdebitering – debiteras 2023-09-30

Engångsdebitering motsvarande en månadsavgift.

 Steg 3. Extra debitering under 9 månader från 2023-09-30

Delas upp genom extradebitering vid 9 tillfällen med start 2023-09-30. För en lägenhet på 84 kvm med andelstalet 3,2475 motsvarar det totalt 5 033 kr eller 560 kr/mån vid 9 tillfällen.

Observera att de här åtgärderna är tillfälliga avgifter och inte höjningar av den ordinarie avgiften!

När vi kommer fram i juni 2024 ska likviditeten vara återställd till den planerade nivån på 700 tkr.

Det år bra att betala in hela ”återställaren” – alla tre stegen på en gång – som ett engångsbelopp vid debiteringen 2023-09-30. Vill du göra det så meddela styrelsen@vitastrander.se senast den 20 augusti så att Bredablick hinner förbereda avierna.

Styrelsen