Nyhetsbrev nr 2307                                                                            2023-08-30

 

 

Om trädgård och ekonomi mm

 

Styrelsen sammanträdde senast den 23 augusti och ägnade tiden åt bland annat följande frågor:

Det ekonomiska läget i föreningen

Likviditeten

Projekt förstärka likviditeten fortskrider enligt plan. Vi har nu en bra bas i kassan som kommer att börja förstärkas när ni medlemmar börjar betala in den tillfälliga avgiften i slutet på september. Målet ca 700 i likviditet kommer att vara nått i juni nästa år. En bra trygghet för föreningen och en stark signal till utomstående att vi har vår ekonomi under kontroll.

Många föreningar brottas med sin ekonomi i dessa tider, en del beroende på stigande kostnader som man inte kan påverka direkt, men också sådant som lätt försummas – att ha pengar för underhåll. Se gärna på det här inslaget från TV4 om den här problematiken som vi nu styr bort ifrån och lägger grunden för en hållbar ekonomi i Bfr Vita Stränder. https://www.tv4play.se/klipp/65ed9bff417f1fe26ff3/bostadsr%C3%A4ttsf%C3%B6reningar-h%C3%B6jer-avgiften-%C3%B6ver-h%C3%A4lften-g%C3%A5r-med-underskott

Omförhandling av lån

I slutet på september förfaller ett av lån som ska omförhandlas under året. Enligt tidigare plan kommer detta att läggas som ett 2-årigt lån, allt för att vi enligt plan ska sprida omsättningen av lån över en rullande 3-årsperiod.

Energikostnader

Priset på energi har gått ner under sommaren och förbrukningen i värmepannan är lägre än tidigare år. Vi förbrukar som ungefär som 2021, men kostnaden i år är betydligt lägre än förra året (se fig)

Balans i budget fram till årsskiftet, men avgiftshöjning från årsskiftet.

Styrelsen gör bedömningen att budgeten balanserar och att ökade räntekostnader och lägre energikostnader tar ut varandra detta år. De lån som ska omförhandlas i december kommer inte att påverka avgiften i år.

Från årsskiftet 2023/24 kommer däremot avgiften att behöva höjas med 15-17%. Den främsta anledningen är ökande ränte- och energikostnader.

 Solcellsprojektet

Sex entreprenörer har lämnat in anbud på solceller och laddstolpar. Tyvärr har den projektledare som vi haft på HSB slutat. Det kommer troligtvis att ta ett tag innan en ny har ”läst in sig” på vårt projekt (en kostnad HSB ska stå för). Styrelsen kommer inte att fatta beslut om solcellerna utan en extra stämma.

Spindlar

Tycker ni att det är mycket spindlar just nu? Styrelsen frågade Nomor, vår skadedjursexpert, om vad man kan göra. Så här blev svaret:

Spindlar räknas inte som skadedjur utan nyttodjur och ingår därför inte i försäkringen.

För att bli av med dom rekommenderar vi att man tar bort eventuella spindelnät och gör en grundlig städning i trapphuset. Man kan även testa husmorsknep som att spraya med citron eller vitvinsvinäger då dom ogillar detta. Man kan blanda hälften vatten och hälften citron eller vitvinsvinäger. För att förebygga problem med spindlar kan man ta bort växtlighet intill fasaden och se över städrutinerna i trapphuset.

 

Filter till fläktarna

Filter till fläktarna är beställda på försommaren, men leverantören har svårt att få fram dem snabbt. Nu ligger de för leverans den 15 september. De kommer.

 Trädgården

Så prunkande och grön var det länge sen vi såg vår trädgård. Och vilken aktivitet det är bland alla blomster – insekterna gottar sig! Men parallellt med det vi vill ha i trädgården frodas också det vi inte vill ha – ogräset. Nu finns ingen definition av vad ogräs är, det ligger i betraktarens öga. Med ett år som detta märker vi att det är svårt att ha frivillig kontinuitet i trädgården. Styrelsen har därför beslutat att från 2024 lägga ut skötseln på entreprenad.

Vi kommer att ha entreprenörer som ”slår” ängsmarken och klipper häckarna en sista gång inför vintervilan. Klippning runt husen och inne på gården vid hus 1 är inplanerat nu på måndag den 4 september.

Trädgårdsdag söndagen den 10 september kl 10 – längst 13.

För att det ska se någorlunda fint ut i trädgården och runt våra hus samlas vi till några timmars uppstädning inför hösten. Ogräset är vår främsta uppgift, men det finns annat att göra också. Vi förstår att några av er har annat inplanerat, men kan ni inte då så kan ni kanske ta ett handtag i trädgården på egen hand när det passar. Varmt välkomna till trevlig gemenskap! Kaffe får vi denna gång ta med oss var och en, men vi dricker tillsammans.

Våra tallar växer och släpper kottar

Tallarna vid parhusen, de som finns inne på gården och de som planterades på gaveln vid hus 5 växer också så det knakar. Styrelsen beslutar att be en arborist se över om något behöver göras för att de ska utvecklas på ett bra sätt.

Förändring i styrelsen

Staffan kommer ju att flytta från föreningen i slutet av november. Styrelsen kommer inte att ha något fyllnadsval, utan ordförandeposten kommer att tas av annan ledamot, vilket kommer att kungöras i kommande nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen