Nyhetbrev 2308                                                        231028

 

 

Höstmörkret närmar sig mer och efter höststormen Babets härjningar kan vi konstatera att våra stränder har fått betala ett högt pris. Föreningen verkar ha klarat sig från allvarliga skador dock.

Efter möte med Bredablick förvaltning följer budgeten prognosen som planerat och är idag under kontroll. En 10 % höjning av avgiften stöds av BB, men kan komma att behöva justeras. Förslaget innebär att föreningen är skild från vaktmästarrollen som kommer att innehas av Bredablick.

Värmeförbrukningen är densamma, det vill säga låg och priset på el sjunkande. Värmeförbrukningen följer planen.

En arborist har justerat tallarna, vilket gör att kottproblemet är löst tillfälligt. Trädgårdsdagen var lyckad då sex personer närvarade och gjorde i ordning utemiljön. Gräset har också blivit klippt.

Köpare finns till räckena på innergården. Stämmobeslut krävs angående försäljning och eventuell nedskrivning av fastigheten. För att få det fint på vår innergård finns planer på att köpa in växter. Detta skapar inte bara en betydligt trevligare och mysigare utemiljö utan bidrar även till att ytorna blir mer underhållsfria.

Underhållsplanen hänger samman med budgetförslag från Bredablick. Trapp och hisstädning är beställd och ska ske en gång i kvartalet.

Andrahandsuthyrning bifalles ett år i taget. En avgift motsvarande 10% av prisbasbeloppet kommer att tas ut enligt stadgarna.

När det gäller solcellsprojektet har det lagts på is tills vidare i väntan på stabilt elpris och gynsammare räntenivåer. Styrelsen undersöker vidare möjligheten att via en laddentreprenör hos EON ta fram ett förslag gällande laddstolpar.

En del getingar har dröjt sig kvar och njutit av den utdragna sommaren. Anticimex hävdar dock att de ser sina sista dagar och därför behöver man inte ta krafttag om dem.

Sist men inte minst vill vi tacka Staffan för ett otroligt och värdefullt engagemang i föreningen och styrelsen. Vi önskar Staffan och Helene lycka till på nya orten!

 

Vi önskar alla medlemmar en fortsatt skön höst!

Styrelsen