Nyhetsbrev 21-01

Hej alla medlemmar!

Nu har vi kommit en bit in i 2021 och hoppas att det nya året ska ska bli ett bättre år när det gäller pandemi och smittorisker.
Med det här nyhetsbrevet vill vi först och främst hälsa nya medlemmar varmt välkomna till föreningen.
Jessica Sorrone flyttade in den 17 december i nr 47.
Maria Tafazoli Venneman och Henrik Venneman som flyttat in den 23 december i nr 43.
samt
Anna Pira och Patrick Sjöholm som flyttar in den 1 februari i nr 39.
Vi vill påminna om att tiden för motioner till stämman går ut den 1 februari (se föreningens stadgar). Har ni frågor ni vill ta upp på stämman är det dags att höra av sig till styrelsen nu och lämna in dem.
Vårt försäkringsbolag Trygg Hansa har bytt företag till Anticimex när det gäller skadedjursbekämpning. Uppdaterad information om detta kommer i våra nya trivselregler som snart publiceras på hemsidan.
Bästa hälsningar
Styrelsen Vita Stränder
gm Helene