Nyhetsbrev 21-02

Hej alla medlemmar!

Vi börjar med att hälsa två nya medlemmar välkomna. Den 23 februari blev Madeleine och Jonas Rosberg ägare till Östersjövägen 45. Vi hoppas att ni ska trivas med parhuset och med föreningen.

Idag har vi haft styrelsemöte och då beslutat om våra nya trivselregler. De finner ni på hemsidan under ”Interna dokument”.

Trivselreglerna är framtagna av en grupp i föreningen och förslaget skickades ut till alla medlemmar i mitten av december. De synpunkter som kommit in har i de fall de varit relevanta arbetats in i det slutliga förslaget.

Nu ber vi er alla att läsa de nya trivselreglerna. Styrelsen kommer inom kort att gå en runda för att kontrollera förråd, trapphus, garage och gemensamma ytor. Vi ber er som har personliga ägodelar som finns på dessa ytor att ta bort dem, i enlighet med det som står i trivselreglerna.

Vi inbjuder alla i föreningen till en trädgårdsdag den 28 mars kl. 13 – 15 med efterföljande fika.

Vi tänker oss att det är en bra tid för att göra gården fin före påsken. De uppgifter som är tydliga är att kratta upp kottar på innergården, att kratta upp löv i och kring alla häckar, ta bort ogräs mellan perenner, klippa ner prydnadsgräs till mellan 5-10 cm samt beskära höstljung och rensa mellan plantorna.

Ni kan läsa på vår hemsida/interna dokument och skötselmanual för att se vad trädgårdsarkitekten ger för råd kring skötseln av trädgården.

Föreningen står för de redskap som finns i vårt förråd, samt ett antal handskar. Har ni egna redskap eller handskar – ta gärna med dem. Vi avslutar det gemensamma arbetet med fika på vår uteplats – och naturligtvis hoppas vi på fint väder! Har ni lust att hjälpa till med kaffekokning så hör av er.

Styrelsen jobbar vidare med frågor som gäller vårt ventilationssystem, där det ska göras en kontroll av vårt system. Offerter tas in för detta. Underhållsplanen bearbetas vidare av sakkunniga. Vår förvaltare Bredablick och deras jurist har av styrelsen fått i uppdrag att utreda ansvarighetsfrågorna när det gäller skötseln av värmen i våra bostäder.

Styrelsen har sitt nästa möte den 21 mars.

Styrelsen Vita Stränder

Gm/Helene