Nyhetsbrev 2103

Hej alla medlemmar!

Vi har fått följande information från MAQS advokater angående de kommande förhandlingarna.
Styrelsen
Vita Stränder/gm Helene
Hej,
Styrelsen har fått en hel del frågor från medlemmar angående den kommande huvudförhandlingen i målet mellan föreningen och bildarstyrelsen. Styrelsen kommer av förklarliga skäl inte att lämna några närmre svar på frågor angående målet. Mot bakgrund av detta ska dock följande information lämnas.
Målet handläggs av Malmö tingsrätt i mål nr T 9586-18. Den första huvudförhandlingsdagen är planerad till onsdagen den 7 april 2021.
Samtliga handlingar i målet är offentliga och enskilda medlemmar som vill veta mer kan således begära ut handlingar från tingsrätten (https://www.domstol.se/malmo-tingsratt/om-tingsratten/organisation/arkiv/). Tingsrätten för även ett så kallat dagboksblad i vilket tingsrättens handläggningsåtgärder och samtliga handlingar i målet löpande registreras. Handlingar registreras som så kallade aktbilagor. Det är möjligt att begära ut dagboksbladet för att få en översikt av vad som registrerats i målet.
Föreningens yttranden finns i följande aktbilagor: 18, 25, 50, 60, 78, 83, 111, 121, 125, 187
Bildarstyrelsens yttranden finns i följande aktbilagor: 9, 34, 70, 80, 96, 118, 144
Tingsrätten för även en sammanställning över vad parterna tagit upp i målet. Sammanställningen är senast uppdaterad 2020-11-16 av tingsrätten.
Bilagt finns tingsrättens senast uppdaterade sammanställning samt parternas senaste yttranden med bevisuppgifter (aktbilagorna 122,144 och 187).
Med vänlig hälsning / Best regards
Camilla Granholm
Bitr jurist/Associate
MAQS Advokatbyrå
T: +46 40 607 20 83
M: +46 733 64 37 50
E: camilla.granholm@maqs.com
Bilagor: