Nyhetsbrev 2104

 

Hej alla medlemmar!

Huvudförhandlingen i målet mellan Vita Stränder och bildarstyrelsen avslutades igår sen eftermiddag efter fem dagars förhandling. Från styrelsen har Dick Fogelström och Joakim Landhager deltagit alla fem dagar. Under dagarna har flera från föreningen deltagit både som vittnen och som åhörare. Vi är nöjda med våra advokaters insats och hoppas på en dom som är positiv för föreningen. Dom i målet meddelas den 28 maj.

Styrelsen kommer att därefter kalla till årsstämma som kommer att ske någon gång i slutet på juni. P.g.a. pandemin är formerna för årsstämman ännu inte klara.

En brandsyn genomfördes 210326 – klicka HÄR för rapporten.

Vår förening tillhör Vägförening 6 i Höllviken och de har sin föreningsstämma den 19 april kl 18.30. Dick Fogelström och Lars Ohlsson deltar som föreningens representanter. På stämman är det inte någon specifik fråga som gäller vår förening.

En fråga som styrelsen har aktualiserat i ett brev till föreningen är underhållet i det skogsområde som ligger i förlängningen av Östersjövägen (fastighetsbeteckning Höllviken 19:54) och fram till stranden. Vägföreningen har svarat oss att de gärna vill ha information om vilka träd som behöver tas bort t.ex. för att de utgör en säkerhetsrisk. Vi uppmanas att ta foto på sådana träd och skicka till dem, för att de sedan ska kunna skicka in en marklovsansökan. Om någon av er har synpunkter i den här frågan är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

I övrigt arbetar styrelsen vidare med att revidera och uppdatera den underhållsplan som Sustend har lämnat till föreningen.

Styrelsen Vita Stränder/Helene