Nyhetsbrev 2117

 

Kontroll av ventilation och el i början av december

Hej alla medlemmar!

Så är det äntligen dags för den Obligatoriska VentilationsKontrollen (OVK) och besiktning av elen i varje lägenhet. Det skulle ha gjorts före inflyttning, men nu blir det äntligen gjort. Då kan vi lägga ytterligare eftersläpande åtgärder bakom oss.

Besiktning av elen är nödvändig för säkerheten och för att försäkringar ska gälla. Samtidigt med OVK, görs en energideklaration, som möjliggör lägre ränta på föreningens och medlemmarnas lån. Detta förutsätter att vi får energiklassning B. Den här kontrollen skapar även bättre förutsättningar för ett bra inomhusklimat

Varför gör vi en ventilationskontroll (OVK)?

Enligt Boverket ska OVK göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år.

Vid varje OVK kontrolleras bl a att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Kontrollen genomförs genom mätning av luftflödet i ventilerna i olika rum samt kontroll av fläkten.

Varför görs en elkontroll (EL)?

Den här kontrollen görs främst för att kontrollera att samtliga uttag i lägenheten är jordade på rätt sätt. Det görs normalt innan inflyttning och installation av vitvaror.

Det gäller uttagen för samtliga vitvaror – kyl, frys, mikrovågsugn, ugn, spis, köksfläkt, diskmaskin, vinkyl. Det gäller också för tvättmaskin och torktumlare /torkskåp.

Det gäller också alla övriga uttag i lägenheten vilka måste göras tillgängliga för kontroll – även de bakom hyllor, skåp och soffor.

Vem kommer att utföra besiktningen?

Föreningen har avtalat med Skandek AB att göra OVK/Energibesiktning och med Emtic AB att göra El-besiktningen.

En representant för föreningen kommer att vara närvarande när lägenheten öppnas och låses (om ingen finns hemma).

När görs besiktningarna?

Besiktningarna kommer att utföras

onsdag den 1 december,

torsdag den 2 december,

fredag den 3 december,

onsdag den 8 och

torsdag den 9 december.

Den 10 dec är reservdag.

OVK kommer att göras för samtliga lägenheter på en dag – torsdagen den 2 december. Elbesiktningen utförs under alla dagar. Preliminärt beräknas att 6 lägenheter kommer att kunna besiktigas under en dag.

I vilken ordning besiktigas lägenheterna?

Preliminärt kommer besiktningarna att göras i nedanstående ordning. Vi vet inte exakt hur väl elbesiktningen kommer att löpa enligt plan. Tidsplanen kan, när arbetet väl sätter igång, komma att revideras något. Det kommer ni att hållas underrättade om.

Besiktningarna startar kl 07:30 och pågår till som längst till kl 17. Vi antar att hälften av besiktningarna per dag sker 08-12 och hälften 13-17. Besiktningen beräknas i genomsnitt ta 15 minuter för OVK och 1 t 20 min för EL per lägenhet.

Med det som riktmärke kan man uppskatta när besiktningen sker i viss lägenheten. Mer exakta än så kan vi tyvärr inte vara just nu.

Östersjövägen 59 (hus 1)

Lägenhet      OVK        Elbesiktning 

1001            2 dec            1 dec

1002            2 dec            1 dec

1101            2 dec            1 dec

1102            2 dec            1 dec

Östersjövägen 57 (hus 2)

Lägenhet      OVK        Elbesiktning

1001            2 dec            1 dec

1002           2 dec            1 dec

1101             2 dec            2 dec

1102            2 dec            2 dec

Östersjövägen 55 (hus 3)

Lägenhet      OVK        Elbesiktning

1001            2 dec            2 dec

1002           2 dec            2 dec

1101             2 dec            2 dec

1102            2 dec            2 dec

Östersjövägen 53 (hus 4)

Lägenhet      OVK        Elbesiktning 

1001            2 dec            3 dec

1101            2 dec             3 dec

Östersjövägen 51 (hus 4)

Lägenhet      OVK        Elbesiktning 

1001            2 dec            3 dec

1002            2 dec            3 dec

1101             2 dec             3 dec

1102            2 dec            3 dec

Östersjövägen 49 (hus 5)

Lägenhet      OVK        Elbesiktning   

1001            2 dec            8 dec

1002            2 dec            8 dec

1101             2 dec            8 dec

1102            2 dec            8 dec

Östersjövägen 47 (hus 5)

Lägenhet      OVK        Elbesiktning

1001            2 dec            8 dec

1002            2 dec            8 dec

1101            2 dec            9 dec

1102            2 dec            9 dec

Östersjövägen 45 (hus 6)

1001            2 dec            9 dec

Östersjövägen 43 (hus 6)

1001            2 dec            9 dec

Östersjövägen 41 (hus 7)

1001            2 dec            9 dec

Östersjövägen 39 (hus 7)

1001            2 dec            9 dec

 

Vad behöver du förbereda för OVK?

  • Se till att det är lätt att komma åt din fläkt och de ventiler som finns i varje rum.
  • Att eventuell bruksanvisning till fläkten finns tillgänglig.

Vad behöver du förbereda för Elbesiktningen?

Samtliga vägguttag i lägenheten ska vara åtkomliga för kontroll. Töm skåp/lådor i köket där det behövs.

 

När det gäller köks- och tvättvitvaror finns uttagen här:

Diskmaskin:        I skåpet under diskbänken. Töm och ta bort sophink.

Spis:                    Bakom andra lådan/i skåpet under spisen. Låda/hylla behöver tömmas och tas bort för att uttaget ska bli åtkomligt.

Spisfläkt:             Bakom fläkten.

Kyl och frys:       På väggen i överskåpen ovanför kyl och frys.

Ugn och mikro:  I skåpet under ugnarna finns ett gemensamt uttag. Skåpet/lådan behöver tömmas och låda behöver tas bort.

Tvättmaskin:      Bakom på väggen. Maskinen behöver dras fram.

Torktumlare/     Bakom på väggen. Tumlaren/skåpet behöver dras fram.

torkskåp:

 

I övriga rum:

Övriga uttag:      Dra fram möbler från väggarna så att uttagen blir åtkomliga.

Om någon vitvara behöver skruvas bort i köket för att uttag ska bli åtkomliga görs detta av besiktningsmannen eller medföljande snickare. Du behöver inte göra något!

Om det är något som är tungt att flytta i lägenheten eller om du inte vet hur du ska ta ut en låda i köket finns det hjälp att tillgå.

Vi är 30 grannar som kan hjälpa varandra, så dra dig inte för att be om hjälp. Kan inte den första du frågar så kan säkert den andra.

Hur kommer besiktningsmannen in i lägenheten?

Meddela styrelsen på mail styrelsen@vitastrander.se senast den 25 november

  • om du finns hemma i lägenheten den aktuella dagen/dagarna
  • om du lägger nyckel i dörren eller lämnar den till granne
  • om du ger behörighet till en representant för föreningen att gå in i lägenheten som handräckning åt kontrollant

Ansvariga inom styrelsen för organisationen av OVK- och elkontrollen är Henk Venneman och Staffan Hård af Segerstad.

Nu hoppas vi att allt kommer att löpa som det ska. Vi återkommer om möjligt med mer detaljerad tidplan längre fram.

Glöm inte att meddela styrelsen hur besiktningsmannen kommer in i lägenheten.

Har du andra frågor om besiktningen så är du välkommen att fråga på styrelsen@vitastrander.se.

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen