Nyhetsbrev 2118

Rapport från styrelsemötet i november

Höstmånaden november har snart passerat. Metereologiskt har den mest varit en
sommarmånad, med en dygnsmedeltemperatur överstigande 10 grader.
Men nu är det höst.
Tur då att det finns en ordförande som samlar sin styrelse hemma hos sig och bjuder på
en härligt mustig hemlagad höstgryta, tända ljus och varm stämning. Bättre
förutsättningar för ett styrelsemöte kan man inte få.
Närvarande vid mötet den 9 november var Dick, Jessica, Jan, Henk och Staffan. Vi
behandlade bl a följande:

Hur får lägenheter renoveras och byggas om?
För att undvika att förändringar i lägenhet inte genomförs på ett fackmannamässigt sätt
(främst förändringar i våtrum samt vatten- och elinstallationer) gäller följande i vår
förening:
– Samtliga renoveringar och ombyggnader ska godkännas av styrelsen
– Alla nyinstallationer måste utföras fackmannamässigt och dokumenteras
– Installatörer måste ha legitimation och följande dokument ska efter
genomförande inlämnas till styrelsen
o Säkert vatten
o Våtrumscertifikat

Belysning på innergården
Önskemål har kommit in om höja hemtrevnadsfaktorn på innergården när mörkret
faller, t ex att belysa träden underifrån och/eller på annat sätt skapa ljus under den
mörka årstiden. Styrelsen går vidare med detta.

Åkes trädgårdsmöbler
I tidigare nyhetsbrev har vi efterfrågat idéer om hur Åkes fina trädgårdsmöbler kan
placeras. Ett förslag har inkommit. Vi vill gärna ha fler synpunkter. Har du någon idé till
placering så tveka inte att skicka in förslaget till styrelsen.

Solpaneler och laddstolpar
Styrelsen jobbar på med detta viktiga projekt. Det är mycket pappersarbete och
kontakter som behöver tas kring projektet. I avvaktan på att utomstående projektledare
har valts, jobbar Henk Venneman på med bl a kommunens riktlinjer och våra elavtal
med e-on.

Service på panncentral
Årlig service kommer att utföras i panncentralen under vecka 2 av Malmbergs i Åhus.

Trivselregler
I ett tidigare nyhetsbrev aviserade vi att när vi äntligen blivit en ”hel” föreningen där alla
parhus är bebodda, behövs en översyn av både stadgar och trivselregler. Nu efter sex år
förstår vi kanske bättre hur vårt regelverk bör anpassas till just vår förening.
De nu gällande trivselreglerna antogs av styrelsen i februari i år, men det kan finnas
anledning att se över dem igen.
Styrelsen önskar att översynen görs på samma sätt som för ett år sedan. Då jobbade en
grupp medlemmar fram ett förslag som presenterades för styrelsen. Med några
justeringar gick förslaget ut på remiss till er medlemmar som fick möjlighet att komma
med synpunkter. Därefter antogs trivselreglerna av styrelsen.
Har du lust att vara med i en grupp som ser över nuvarande trivselregler? Skicka bara in
ett mail till styrelsen@vitastrander.se och anmäl ditt intresse! Ett bra tillfälle att
engagera sig i föreningen och diskutera hur vi kan samsas grannar emellan!

Brandsyn
Brandsyn genomfördes den 15 oktober! Bravo alla medlemmar, inga brandfarliga
föremål stod att finna på platser där de inte skulle vara!

Så till slut en påminnelse
Snart är det dags för OVK- och elkontrollerna. Vi hoppas att ni har lokaliserat alla
eluttag, även om de är dolda. Vid besiktningen ska alla uttag vara tillgängliga.
Glöm inte att före den 25 nov – eller varför inte redan nu med vändande mail – till
styrelsen@vitastrander.se meddela
• om du finns hemma i lägenheten när besiktningarna sker
• om du lägger nyckel i dörren eller lämnar den till granne
• om du ger behörighet till en representant för föreningen att gå in i lägenheten om
det behövs handräckning
• om du lokaliserat ett uttag bland dina vitvaror där något behöver skruvas bort
för att det ska kunna nås (t ex fläktkåpa eller annat som döljer uttaget för
vitvaran).

Ja det var allt för den här gången. I morse var det någon som skrapade vindrutan på sin
bil. Brrr. Njut av mörkret och tänd ljus! Snart är det advent.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen