Nyhetsbrev 2211

 

Det närmar sig jul!

 

Så har styrelsen haft möte igen. Tyvärr satte sjukdom stopp för att vi kunde träffas fysiskt. Tur att den digitala möjligheten står till buds som en reservutgång.

 

I mötet deltog Dick Fogelström, Jessica Sorrone, Henk Venneman, Jan Johannesson och Staffan Hård af Segerstad.

 

Frågor om avgiftsavierna

På era avier för januari finns det två poster som behöver förklaras; årsavgift drift med ett minusbelopp och årsavgift kapital med ett plusbelopp. De är korrigeringsposter för räntor 2022 som fördelades felaktigt mellan drift och kapital. I vår ekonomiska plan ska de ursprungliga lånen på 16,2 mkr (det som är kapital på avin) endast bäras av lägenhetshusen. Här gjordes ett fel 2022 vilket korrigeras på januariavin. Räntorna för de lånen ligger nu under ”kapital” som de ska göra. Kostnader för senare upptagna lån ligger under ”drift”.

 

Hur ser vår energiförbrukning ut?

Henk bevakar vår energiförbrukning av värme och varmvatten och följer upp den varje månad. På årsbasis förbrukar lägenhetshusen drygt 135.000 kWh till värme och varmvatten. Jämförelser görs mellan åren och till vår glädje noterar vi att i november månad hade vi den lägsta förbrukning på 2 år – en minskning med 2.700 kWh (8%). Tyvärr kan vi inte påverka priset på energin. Vår årskostnad för värme och varmvatten närmar sig en halv miljon och vi måste göra allt vi kan för att få ner förbrukningen av energi för värme och varmvatten.

 

Hur varmt ska vi ha i lägenheterna?

Folkhälsomyndighetens rekommendation säger att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Den får inte långvarigt vara lägre än 18 grader. Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet och en bit in i rummet.

 

Visst känns det att det blivit kallare ute och då hänger golvvärmen inte riktigt med. Den är trög! Dessutom har golvvärmesystem generellt svårt att hantera temperaturer runt noll grader. Givarna vet inte vilken fot de ska stå på och vi upplever att vi inte får den värmekomfort vi önskar oss.

 

Lasse och Staffan har justerat värmen både i pannrummet och flödet av värme till lägenheterna i varje trapphus. Vi har försäkrat oss om att temperaturen som går in i varje lägenhet med god marginal ska kunna ge en inomhustemperatur som lever upp till folkhälsomyndighetens rekommendation. Du kan lätt kolla i din egen ”golvvärmecentral” både hur varmt vattnet är som kommer in till din lägenhet och temperaturen på vattnet när den lämnar din lägenhet. Mellanskillnaden har du förbrukat för uppvärmning av dina golv. Är du osäker på var termometrarna sitter, maila styrelsen så visar vi dig.

 

Om du upplever att det ändå är kallt i lägenheten är det inställningen av golvvärmen i lägenheten du behöver justera. Här har vi ju olika preferenser om hur varmt vi vill ha i olika rum.

 

  • Kolla i första hand att batterierna i termostaterna är nya. Bra att byta inför varje eldningssäsong!
  • Kontrollera att termostaterna har kontakt med rätt don i din golvvärmecentral. Det kan vara osäkert om de går till rätt rum. Vid installationen av golvvärmen blev det tyvärr felkopplingar.
  • Om det ändå är kallt kan du försiktigt skruva loss ett don i taget och kontrollera att den pinne som reglerar flödet av varmt vatten går att trycka ner och att den går upp igen. Den går trögt och kan inte tryckas ner med ett finger – använd något du kan trycka med. Om det fortfarande är kallt i det rum donet styr kan du sätta tillbaka det lite löst – skruva tillbaka det några varv så flödet är öppet. Genom att göra så sätter du termostaten ur spel och styr värmeflödet själv som på en gammal vattenradiator. Det kan få fart flödet.
  • Vädra gärna, men snabbt! Om du vill ha kallt i ett rum – t ex sovrummet under natten – se till att golvvärmen är avstäng och stäng dörren till angränsande rum där golvvärmen är på.
  • Fläkten i FXT-aggregatet bör sättas ner till lägsta hastighet vid kyligt väder. Den skickar ut uppvärmd luft. Det är ett sätt att hålla hushållselen nere. Om luften inte känns bra så ställ upp fläkten igen.

 

Tills vidare gör vi inga ytterligare justeringar utan inväntar service av värmesystemet i mitten av januari då vi lär oss hur vi förfinar inställningen ytterligare. Frys inte, men försök att vara sparsamma!

 

Avräkning hushållselen och statlig återbetalning

I avin för januari 2023 debiterar föreningen varje lägenhet för hushållselen under perioden augusti–oktober 2022. Föreningen har redan betalt hushållselen och ligger ute med pengarna. Debiteringen av varje lägenhet sker med 5 kr/kWh, vilket är ett beräknat genomsnittspris det kommande kvartalet inkl fasta och rörliga avgifter samt skatter. Avstämning av elkostnaden kommer att göras kvartalsvis. Styrelsen tar fram en modell för hur avräkningen kan göras på ett för föreningen och medlemmarna rimligt sätt.

 

En fråga har kommit om den statliga återbetalningen av el. Den kommer direkt till föreningen. Om den ska fördelas på enskilda lägenheter eller avräknas mot kommande elförbrukning kommer styrelsen att ta ställning till när återbetalningen kommer.

 

Solcellsprojektet

HSB har kontaktats igen. De har svarat med en offert för projektledning i två steg. I första steget tar HSB fram ett förfrågningsunderlag och sköter upphandlingen. Därefter kan föreningen välja att gå vidare eller avbryta beroende på de offerter som kommer in från entreprenörer. Fattar föreningen tycke för någon av entreprenörerna och deras lösningar så drar HSB, i en andra etapp, igång en bygglovsprocess med de spetskompetenser Vellinge kommun kräver.

 

Eftersom vi inom föreningen inte har den kompetens som behövs för solcellsprojektet förordar styrelsen att projektledningen läggs ut och beslutar att engagera HSB i en första etapp för att ta fram förfrågningsunderlag och för att sköta upphandlingsprocessen.

 

Totalt beräknas projektet ligga på 1,6 mkr exkl moms. Möjlig igångsättning efter sommaren. Eftersom ett lån på 2 mkr måste tas upp för projektet är det önskvärt att solcellernas energiproduktion kan startas samtidigt som räntor ska betalas för att i möjligaste mån göra projektet avgiftsneutralt.

 

 

Datum för årsstämma och valberedning

Vi har kommit överens med Bredablick om en årsstämma den 4 maj 2023. Den här gången ska vi hålla den tiden och vi vet vad som behöver göras till dess.

 

Förutom att ett bokslut ska fram behöver föreningen ta fram ett förslag på ny styrelse. Det är inte styrelsens uppgift, det ligger på medlemmarna i Vita Stränder. Vid senaste årsstämman fanns ingen som ville ta sig an uppdraget att hitta lämpliga styrelsekandidater. Föreningen står utan valberedning.

 

Att bo i en bostadsrätt innebär också att ta ansvar. Du är medlem i brf Vita Stränder och betalar en medlemsavgift till föreningen som ger dig en rätt till en bostad i föreningens hus. Men den ställer också krav på dig att ta ansvar för föreningens bästa. Det skiljer hyresrätten från bostadsrätten.

 

Visst kan vi engagera utomstående personer för att sitta i styrelsen, men det kommer att höja avgiften ytterligare. Vill vi det?

 

Styrelsen ser därför fram emot att några av er bildar en valberedning. Vi ser fram emot att ha en dialog med er för att hitta en bra styrelselösning inför årsstämman i maj.

 

Så närmar vi oss slutet men början på något nytt

Lite ljusglitter blev det till slut. Ingen gran, men väl ljusskimmer i ljungen och glitter i krukorna på innergården. Det mesta står ni själva för – alla husen känns verkligen upplysta! Vackert!

 

Den 18 januari träffas vi i styrelsen igen. Har du några frågor så dra dig inte för att kontakta styrelsen@vitastrander.se

 

 

Så till slut från oss alla till er alla en önskan om

 

En Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År

 

Dick, Jessica, Henk, Jan, Lotta och Staffan