Nyhetsbrev 2203

 

 

Om elprisstöd till bostadsrättsföreningar, uthyrning i andra hand och inbjudan till städdag

Vid senaste styrelsemötet den 8 mars var vi hos Henk där Jan, Lotta och Staffan var på plats, Jessica och Dick var med på länk – alla var med.

Elprisstöd

Det har kommit in frågor om när elprisstödet kommer. Det finns inget beslut ännu från myndigheterna om när det kommer att betalas ut. Privatpersoner med egna abonnemang har fått ta del av stödet. Det gäller också för medlemmar i bostadsrättsföreningar där abonnemangen står på de enskilda medlemmarna. Hos oss är det Brf Vita Stränder som står för abonnemangen och därför får vi vänta på elstödet.

Vad är det som gäller?

Nedanstående text (kursiv) är tagen från

energinyheter.se/20230127/28379/elprisstod-vad-galler. De har i sin tur använt HSB som källa.

Vilka får elprisstödet? Rätt till elprisstöd har den elanvändare som köper el för eget bruk i Sverige, det är fråga om såväl privatpersoner som företag, föreningar och samfälligheter. Bostadsrättsföreningar har rätt till elprisstöd för perioden oktober 2021 till och med november 2022.

Det är den elanvändare som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som kommer att få del av stödet. Stödet kommer betalas ut till elanvändare med elanläggning i södra Sverige, elområde SE3 och SE4.

Den 20 februari 2023 kommer stödet att börja betalas ut till privatpersoner. Hur och när företag och bostadsrättsföreningar får del av stödet är ännu inte klart.

Hur ska bostadsrättsföreningar hantera elprisstödet? En bostadsrättsförening med gemensamt elavtal eller individuell mätning av el med föreningen som elanvändare den 17 november 2022 kommer att få del av elprisstödet till föreningen och inte till medlemmarna eller hyresgästerna själva. Hur elprisstödet ska hanteras i bostadsrättsföreningen är upp till vardera nätägaren, dvs. bostadsrättsföreningens styrelse, att besluta om.

Det finns olika sätt att hantera elprisstödet i bostadsrättsföreningar;

  • Bostadsrättsföreningen behåller stödet,
  • Bostadsrättsföreningen rabatterar framtida elkostnader motsvarande erhållet elprisstöd, eller
  • Bostadsrättsföreningen för vidare hela elprisstödet till respektive medlem eller hyresgäst.

Om en bostadsrättsförening överväger att hantera elprisstödet enligt de två senare punkterna rekommenderas kontakt med den ekonomiska förvaltaren innan styrelsen fattar beslut, för att se över om det är möjligt att genomföra. En risk är att den administrativa kostnaden för hanteringen av de två senare punkterna blir lika mycket eller högre än elprisstödet i sig. Källa: HSB

Styrelsen har ännu inte beslutat om hur elstödet ska hanteras.

Debitering av hushållselen

Debiteringen av hushållselen sker den kommande perioden (febr – april) med 5 kr/kWh inkl moms. Det är för att kompensera för den underdebitering föreningen gjort tidigare. Från maj månad kommer den att göras den utifrån det pris som föreningen betalat under motsvarande period.

Hyra ut i andra hand

Jessica Sorrone tar en ”time out” från föreningen i ett år för heltidsarbete i Stockholm. Hon har ansökt hos styrelsen om att hyra ut sin lägenhet i andra hand under tiden, vilket styrelsen gett sitt samtycke till.

Det är tillåtet enligt stadgarna och bostadsrättslagen (7 kap 10§) att ”upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.” Skäl för uthyrning kan t ex vara arbete eller studier på annan ort eller att man inte haft möjlighet att nyttja sin bostadsrätt som det var tänkt.

Om du låter någon annan använda din bostadsrätt självständigt, dvs att du själv inte bor i lägenheten, är det att räkna som uthyrning i andra hand. Det innebär att utlåning av en lägenhet också räknas som andrahandsuthyrning.

Om du önskar upplåta din lägenhet i andra hand på kortare eller längre tid ska du ansöka om det hos styrelsen@vitastrander.se . I ansökan anges skäl, hyrestid och hyresgäst. Ju länge tid man vill hyra ut desto starkare bör skälen vara. Sittande styrelse ger samtycke till att medlemmars barn (som normalt inte bor i lägenheten) disponerar lägenheten självständigt under en period om max 4 veckor. Styrelsen ska ändå meddelas om något skulle inträffa i huset eller lägenheten under perioden.

Andrahandsuthyrning utan föreningens godkännande kan resultera i att bostadsrätten anses förverkad och att man där med blir av med möjligheten att inneha bostadsrätten.

Inbjudan till vårstädning i trädgården lördagen den 15 april kl 10-12

Även om våren i skrivande stund gjort en ordentlig paus vet vi att det vänder snabbt! För att vara på den ”säkra sidan” väntar vi med städning till en bit in i april. Det finns en hel del löv och annat som vi behöver kratta upp för att göra fint på gården. Grästuvor behöver ansas och en del omplanteringar planeras.

Välkommen till ett par timmars samvaro för vård av vår gemensamma mark. Vi hoppas att många kan ställa upp, det är ju också ett utmärkt tillfälle att träffa grannar och utbyta tankar kring hur vi vill utveckla vår förening. Så notera den 15/4 redan nu i din kalender!

Hur vill ni att nästa styrelse ska se ut?

Föreningen står inför ekonomiska utmaningar och nästa styrelse behöver innehålla kompetens såväl för den dagliga skötseln/underhåll av vår fastighet som ekonomisk styrning och utveckling på lång sikt. Hur kan vi skapa den laguppställningen? Ska vi köpa tjänster utifrån (dyrt) eller bilda ett lag själva? Vad är du bra på? Vilken styrelse anser du att Brf Vita Stränder behöver?

 

Styrelsen möts igen den 12 april

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen