Klicka här för ÅRSREDOVISNING, KALLELSE och DAGORDNING till årsstämman den 4 maj.