Ekonomin och elstöd

Nyhetsbrev 2305   Ekonomin och elstöd i fokus och annat smått och gott Styrelsen har träffats vid ett par tillfällen under den senaste månaden och fokus har främst legat på olika frågor kring föreningens ekonomi på kort och lång sikt. Vi har tagit ställning omläggning av lån, hur vi ska stärka vår likviditet och hur