Styrelsebeslut och tankar från februarimötet

Nyhetsbrev 2203     Styrelsebeslut och tankar från februarimötet   Den 9 februari samlades återigen en fulltalig styrelse hos Jessica. Inte att undra på, hennes italienska matlagningskonst vill ingen gå miste om, inte heller de viner hon bjuder på. Återigen kan vi konstatera att det är väldigt trevligt att arbeta i styrelsen – socialt och