Budgeten för 2024 är lagd

Nyhetbrev 2308                                                        231028     Höstmörkret närmar sig mer och efter höststormen Babets härjningar kan vi konstatera att våra stränder har fått betala ett högt pris. Föreningen verkar ha klarat sig från allvarliga skador dock. Efter möte med Bredablick förvaltning följer budgeten prognosen som planerat och är idag under kontroll. En 10 % höjning av