Stort och smått från styrelsemötet i september

Nyhetsbrev 2115 Hej alla medlemmar! Nyhetsbreven För att förbättra kommunikationen till medlemmarna vill styrelsen pröva att följa upp varje styrelsemöte med ett nyhetsbrev om de frågor som behandlades under mötet och hur de projekt styrelsen arbetar med fortskrider. Frågor som direkt berör enskild medlem hålls inom Styrelsen. Nyhetsbreven kommer både att skickas ut i mail